Opdrachten en ervaring

Collectief Natuurinclusief – Programma Ministerie van LNV

Als domeintrekker Vrijetijds­economie werk ik samen met partijen binnen en buiten de sector aan een natuurinclusief én een mensinclusief landschap. Een aantrekkelijk landschap waarmee bewoners, bezoekers en ondernemers zich verbonden voelen. Een landschap dat duurzaam ontwikkeld wordt om hierin, in balans met de natuurlijke en sociale omgeving, te recreëren, te ontdekken en te ontspannen.

In deze rol komen veel van mijn kwaliteiten samen. Als domeintrekker ben ik aanjager (trekker) in een programma waarin de verbinding tussen mensen en natuur centraal staat. Met partijen binnen en buiten onze sector zijn we gekomen tot een gezamenlijke ambitie en een plan van aanpak met concrete acties. Hier geven we met diverse partijen invulling aan.
Hiermee creëren we een beweging om het natuurinclusieve gedachtegoed te verspreiden en mensen en organisaties te enthousiasmeren om aan te haken.

Meer informatie over het Vrijetijdsdomein binnen Collectief Natuurinclusief

Nationale Parken Bureau

Vanaf 2018 ben ik nauw betrokken bij de werkzaamheden van het Nationale Parken Bureau. Komend uit het vrijetijdsdomein (NBTC) heb ik hier de samenwerking met de natuursector verkend. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is om elkaars ‘taal’ te spreken en begrip te hebben voor ieder zijn standpunten.
Inmiddels durf ik te zeggen dat door deze nauwe samenwerking ik met één been in het vrijetijdsdomein en met één been in het natuurdomein sta.

Voor het Nationale Parken Bureau heb ik de ‘Aanpak Duurzaam toerisme’ gerealiseerd.
En ben ik gekomen met een handreiking voor Recreatieve Poorten. Hierover geef ik ook werksessies om deze daadwerkelijke te realiseren.

Nationale Parken Bureau en Handreiking Recreatieve Poorten

NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen)

Voordat ik de stap zette om voor mezelf te beginnen, heb ik bijna 14 jaar bij NBTC gewerkt. Hier was ik als strateeg verantwoordelijk voor natuur en landschap.

In die hoedanigheid heb ik mooie projecten mogen trekken, zoals Holland Naturally, Nederland Waterland en Ode aan het landschap.

De laatste jaren heb ik het NBTC programma Landelijk Gebied opgezet en de daaruit voortkomende aanpak om te komen tot een ‘Duurzaam Beleefbaar Landschap’.